Szülői Munkaközösség

Szülői Munkaközösség

| LETÖLTÉS: Iskolatanács SzMSz (2017) |

ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK:

  • Az Iskolatanácsot (IT) az osztályonként delegált 2-3 szülő alkotja, mely az egész iskola tekintetében működik az iskola céljainak megvalósításában.
  • Javaslatokat, előterjesztéseket készít azokban a kérdésekben, melyekben a döntés az Iskolaszék vezetőségének (ISZV) hatáskörébe tartozik.
  • Feldolgozza és szükség esetén az ISZV elé terjeszti a szülők és nevelők egyéni, vagy közös javaslatait, észrevételeit.
  • Az IT szükség szerint, de legalább tanítási félévenként ülésezik.
  • Az IT tagjai maguk közül titkos szavazással négy ISZ tagot és két ISZ póttagot választanak.
  • A megválasztott ISZ tagok maguk közül ISZ elnököt és ISZ elnökhelyettest választanak, aki egyben az IT elnöke és elnökhelyettese is.
  • Az elnök (távollétében, vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) gondoskodik az ülések előkészítéséről és összehívásáról.
  • Az IT mandátuma a következő választásig érvényes. A választást minden év szeptember 30-ig le kell bonyolítani.
  • Az IT-t az általa titkosan megválasztott tagok képviselik: az elnök, elnökhelyettes és további két fő.