Home » Szervezetek » Szülői szervezetek » Iskolatanács

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

 1. ŐSZI SZÜNET ELŐTTI UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP

  2018.10.26.
 2. GÓLYANAP ÉS GÓLYABÁL A GIMNÁZIUMBAN

  2018.10.26. | 18:00 - 21:00
 3. ŐSZI SZÜNET

  2018.10.29. - 2018.11.2.

Iskolatanács

| LETÖLTÉS: Iskolatanács SzMSz (2017) |

ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK:

 • Az Iskolatanácsot (IT) az osztályonként delegált 2-3 szülő alkotja, mely az egész iskola tekintetében működik az iskola céljainak megvalósításában.
 • Javaslatokat, előterjesztéseket készít azokban a kérdésekben, melyekben a döntés az Iskolaszék vezetőségének (ISZV) hatáskörébe tartozik.
 • Feldolgozza és szükség esetén az ISZV elé terjeszti a szülők és nevelők egyéni, vagy közös javaslatait, észrevételeit.
 • Az IT szükség szerint, de legalább tanítási félévenként ülésezik.
 • Az IT tagjai maguk közül titkos szavazással négy ISZ tagot és két ISZ póttagot választanak.
 • A megválasztott ISZ tagok maguk közül ISZ elnököt és ISZ elnökhelyettest választanak, aki egyben az IT elnöke és elnökhelyettese is.
 • Az elnök (távollétében, vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) gondoskodik az ülések előkészítéséről és összehívásáról.
 • Az IT mandátuma a következő választásig érvényes. A választást minden év szeptember 30-ig le kell bonyolítani.
 • Az IT-t az általa titkosan megválasztott tagok képviselik: az elnök, elnökhelyettes és további két fő.
Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ÉTKEZÉS

menza étlapok: | 41. hét | 42. hét |

EBÉDLEMONDÁS: előző nap délig |Bíró Ildikó | penztar@okusuli.hu | 20/459-8389 |

ALAPÍTVÁNY

HÍREK ARCHÍVUM

VERSENYKIÍRÁS

VERSKÉPEK KISFILM

BEST OF ESZES DANI

A MI ADVENTÜNK

KISFILMEK:

FACEBOOK