Home » Szervezetek » Szülői szervezetek » Iskolatanács

ÉTKEZÉS

uzsonnák: | 46. hét | 47. hét |

ebéd: | 45-46. hét | 47-48. hét |

EBÉDLEMONDÁS: előző nap délig |Bíró Ildikó | penztar@okusuli.hu | 20/459-8389 |

PROGRAMAJÁNLÓ

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK

Iskolatanács

| LETÖLTÉS: Iskolatanács SzMSz (2017) |

ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK:

 • Az Iskolatanácsot (IT) az osztályonként delegált 2-3 szülő alkotja, mely az egész iskola tekintetében működik az iskola céljainak megvalósításában.
 • Javaslatokat, előterjesztéseket készít azokban a kérdésekben, melyekben a döntés az Iskolaszék vezetőségének (ISZV) hatáskörébe tartozik.
 • Feldolgozza és szükség esetén az ISZV elé terjeszti a szülők és nevelők egyéni, vagy közös javaslatait, észrevételeit.
 • Az IT szükség szerint, de legalább tanítási félévenként ülésezik.
 • Az IT tagjai maguk közül titkos szavazással négy ISZ tagot és két ISZ póttagot választanak.
 • A megválasztott ISZ tagok maguk közül ISZ elnököt és ISZ elnökhelyettest választanak, aki egyben az IT elnöke és elnökhelyettese is.
 • Az elnök (távollétében, vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) gondoskodik az ülések előkészítéséről és összehívásáról.
 • Az IT mandátuma a következő választásig érvényes. A választást minden év szeptember 30-ig le kell bonyolítani.
 • Az IT-t az általa titkosan megválasztott tagok képviselik: az elnök, elnökhelyettes és további két fő.
Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

 1. FELSŐ TAGOZATOS SULI-BULI AZ AULÁBAN

  2017.11.24. | 16:00 - 19:30
 2. A BUKÁSRA ÁLLÓ DIÁKOK SZÜLEINEK ÉRTESÍTÉSE ÍRÁSBAN

  2017.11.27.
 3. ADVENTI VÁSÁR

  2017.12.2. | 09:00 - 14:00

VERSENYKIÍRÁS

AJÁNLÓ

KISFILMEK:

HÍREK ARCHÍVUM