Home » Szervezetek » Szülői szervezetek » Iskolatanács

ÉTKEZÉS

uzsonnák: | 23. hét | 24. hét |

ebéd: | 19-20. hét | 21-22. hét |

EBÉDLEMONDÁS: előző nap délig |Bíró Ildikó | penztar@okusuli.hu | 20/459-8389 |

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

 1. SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

  2018.06.20. - 2018.06.22.
 2. TANÉVZÁRÓ TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

  2018.06.29. | 08:00 - 16:00
 3. NYÁRI SZÜNET

  2018.07.1. - 2018.08.20.

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK

Iskolatanács

| LETÖLTÉS: Iskolatanács SzMSz (2017) |

ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK:

 • Az Iskolatanácsot (IT) az osztályonként delegált 2-3 szülő alkotja, mely az egész iskola tekintetében működik az iskola céljainak megvalósításában.
 • Javaslatokat, előterjesztéseket készít azokban a kérdésekben, melyekben a döntés az Iskolaszék vezetőségének (ISZV) hatáskörébe tartozik.
 • Feldolgozza és szükség esetén az ISZV elé terjeszti a szülők és nevelők egyéni, vagy közös javaslatait, észrevételeit.
 • Az IT szükség szerint, de legalább tanítási félévenként ülésezik.
 • Az IT tagjai maguk közül titkos szavazással négy ISZ tagot és két ISZ póttagot választanak.
 • A megválasztott ISZ tagok maguk közül ISZ elnököt és ISZ elnökhelyettest választanak, aki egyben az IT elnöke és elnökhelyettese is.
 • Az elnök (távollétében, vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) gondoskodik az ülések előkészítéséről és összehívásáról.
 • Az IT mandátuma a következő választásig érvényes. A választást minden év szeptember 30-ig le kell bonyolítani.
 • Az IT-t az általa titkosan megválasztott tagok képviselik: az elnök, elnökhelyettes és további két fő.
Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

VERSENYKIÍRÁS

HÍREK ARCHÍVUM

VERSKÉPEK KISFILM

BEST OF ESZES DANI

A MI ADVENTÜNK

KÁRPÁTALJAI GYŰJTÉS

Képes beszámoló a kárpátaljai Nagydobronyban található Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lakói számára rendezett gyűjtésünk célba juttatásáról. | RÉSZLETEK...

KISFILMEK: