Száz Juhocska Református Óvoda

Száz Juhocska Református Óvoda

 

A „Száz Juhocska” Református Óvoda Fóton, a Károlyi István Gyermekközpont területén, a volt gazdasszonyképző épületében működik. Intézményünket 1998-ban alapította a Fót-Központi Református Egyházközség két vegyes életkorú csoporttal, ahová 55 gyermeket vehettünk fel. A 2009/2010-es tanévben sor került az óvoda fogadóképességének bővítésére, így jelenleg három csoportban, összesen 78 gyermeket tudunk ellátni. Ezzel egyidőben lehetőség nyílt a vegyes életkorú csoportok helyett azonos életkorú csoportok indítására.

6 óvónő, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, a gazdasági vezető és az óvodavezető dolgozik itt. Kis intézmény vagyunk, így a légkör családias, fontosnak is tartjuk, hogy ez így maradjon. A családokkal közös alkalmakat szervezünk (pl. kirándulás, adventi esték), évente kétszer óvodavasárnapot tartunk, amikor a templomban együtt vagyunk a gyülekezettel. Óvodásaink ilyenkor az áhítatokon tanult versekből, igékből, énekekből adnak elő.

Keresztyén szellemiségünk abban különböztet meg más intézményektől, hogy nálunk a gyermekeknek naponta rövid áhítat van, étkezések előtt, után imádkoznak, heti egy alkalommal hittan foglalkozást tartunk. Mindezt nem azért tesszük, hogy a gyermekeket vallásosan neveljük, hanem azt szeretnénk, ha Istent mint szerető mennyei Édesatyát ismernék meg, akihez bizalommal fordulhatunk bármikor. Az iskolai életmódra felkészítés mellett legalább olyan fontos számunkra a szeretetre, megbocsátásra, bocsánatkérésre, a másik elfogadására, a jó és rossz megkülönböztetésére nevelés, az erkölcsi normák, értékek átadása. Ez a munka annál hatékonyabb, minél hitelesebbek vagyunk mi, itt dolgozók, hitünkkel, cselekedeteinkkel, és ha a gyermek otthon is ezt látja, tapasztalja.

Ebben segít, erősít bennünket Isten Igéje, ígérete:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
Példabeszédek könyve 22,6.

Kiket várunk óvodánkba?
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik a keresztelőkor tett fogadalomban vállalt feladatok teljesítésében igénylik a gyülekezet által megígért segítséget. Bárkit örömmel fogadunk, akinek szülei jónak látják gyermekük református keresztyén szellemben való nevelését, s ha nem is református, vagy nem is hívő, de elfogadja értékrendünket!

Száz Juhocska” Református Óvoda
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Telefon: (27) 360-733
(30) 638-4724
Vezető: Gergely Ágnes Tünde
E-mail: szazjuhocska@fotiref.hu
Web: http://www.fotiref.hu/ovoda/

Forrás: Fót – Központi Református Egyházközség honlapja