Szakköreink

Szakköreink

Angol szakkör

Angol szakkör az alsó tagozaton 2. osztálytól
Történetalkotó társasjáték: a nyelv elsajátítása a képzelet erejével. A TÖRTÉNET a foglalkozásaink fő része. A gyerekek rajzai alapján együtt építjük mondatról mondatra haladva. Eközben a gyakorolt nyelvi elemeket számtalanszor hallják, értik és mondják is. Képzeletük, kreativitásuk segítségével érdekes történeteket alkotunk, majd el is játszuk azokat…Tovább

Animáció szakkör

Az “Animáció szakkörön” a film- és animáció készítést megalapozó gyakorlatokkal foglalkozunk. A gyerekek érdeklődésükhöz igazodó kreatív feladatokat kapnak, amelyek segítik a filmes gondolkodás kialakulását, technikai alapismeretek elsajátítását. Szakköri munkánkba betekintést nyújt bemutatkozó kisfilmünk:

Animáció szakkör bemutatkozó film

Fontosabb alkotásaink megtekinthetőek: Filmjeink


Érdekes kísérletek” szakkör

Foglalkozásaink célja a természettudományi (fizika, kémia) tantárgyak iránt való érdeklődés felkeltése. A természettudományos tárgyaknak a teremtett világ megismertetése a céljuk. A keresztény/keresztyén értékrend abban nyilvánul meg, hogy kiemeljük a teremtettség tényét és az ember felelősségét, amivel Isten rábízta a természetet. Ezért fontos, hogy a gyerekek megszeressék, és jól ismerjék az őket körülvevő világ szépségét, gazdagságát, törvényszerűségeit…

Tovább


Híres hadvezérek szakkör

A világtörténelem és a magyar nemzet történelmének kiemelkedő hadvezéreinek életét és katonai talentumait bemutató sorozat, amely az ókortól napjainkig végig kíséri történelmünk sorsfordító eseményeit. Kiemelten foglalkozom a személyiségük változásával és az életüket motiváló eseményekkel…

Tovább


Német szakkör

Az alsó tagozatos német nyelvi szakkör célja, hogy a nyelvek iránt érdeklődő és a nyelvekre fogékony diákok megismerkedhessenek a német nyelv alapjaival.
A német szakkörön a magyarországi Goethe Intézet által kifejlesztett Hans Hase tananyag csomaggal, illetve az erre épülő Projekt gyűjteménnyel dolgozunk. Ezek a tananyagok a gyerekek új iránti természetes érdeklődésére építenek. Az idegen nyelv elsajátítása az anyanyelv elsajátításához hasonló módon történik: hallás, látás és (nyelvi) cselekvés útján…Tovább

Sakkpalota

A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól választható tantárgyként szereplő új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását…

Tovább


Sport szakkör

A sport szakkör célja a különböző sportágak megismertetése, a választott sportág technikájának és taktikájának elsajátítása a megtanult szabályok alkalmazásával.
Ha szeretnél megismerkedni az Atlétikával, a különböző labdajátékokkal például labdarúgással,kosárlabdával, röplabdával, teremkézilabdával, tchoukball-lal vagy csak asztaliteniszeznél és tollaslabdáznál egy jót jelentkezz, mert itt a helyed. A szakkörök csak a megfelelő jelentkezői létszám esetén indulnak.

Természetjáró szakkör

A szakkör célja, hogy kötetlenül együtt lehessünk, együtt fedezhessük fel az utunkba kerülő érdekességeket. A túrák, nem teljesítmény túrák. A cél a felfedezés öröme. A túrák 3 évszakot ölelnek fel, ősz, tél és tavasz. Az évszakok változásával megfigyelhetjük a változó erdő-, mező élővilágát. Gyakoroljuk a térkép használatát, a növények és állatok meghatározását. Örömmel látunk szülőket, testvéreket és a fő kedvencek a velünk kiránduló kutyák. A kirándulásainkra mindenkit szeretettel várunk: Szmeskóné Koller Erika természetismeret-biológia tanár

Tovább