Országjáró / Nemzetjáró

Az Ország- és Nemzetjáró kirándulásaink első lépései…

 

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola Országjáró Kirándulásának kezdete a Honfoglalás millecentenáriumához kötődik. 1996-ban népünk honfoglalásának 1100. évfordulóját az iskola felső tagozata két napos ópusztaszeri kirándulással ünnepelte. E kirándulás sikere adta az ötletet, hogy évente szervezzünk olyan programot, amelyben hazánk egy-egy részét járjuk be diákjainkkal. A program megtervezésénél az volt a célunk, hogy tanítványainkkal megismertessük hazánk természeti szépségeit, történelmi és irodalmi emlékhelyeit, nagy múltú városait, műemlékeit, intézményeit.

Magyarország területét négy részre osztottuk és évente más-más területet járunk be. Így a felső tagozat idején diákjaink eljutnak minden országrészbe. E három napos Országjáró Kirándulásokra minden tanévben szeptember végén kerül sor. Ekkor együtt kell útra négy autóbusszal az egész felső tagozat, közel kétszáz diák és 20 tanár. Az utat gondos szervezés, tanári bejárás előzi meg. A kirándulást megelőzően és útközben a látottakról, hallottakról feladatlapokat töltenek ki a diákok, majd hazaérve élményeiket útinaplóban jegyzik fel. A szerzett ismeretek elmélyítik és kiegészítik a tanórákon tanultakat. Természetesen a komoly munkát utazás közben vidám játékok, vetélkedők, focimeccsek, nagy éneklések tarkítják. Elvünk, hogy a kirándulások minőségét a luxus, a pazarlás adja meg, hanem a tartalom. Igyekszünk takarékosan megszervezni az utakat, hogy az ne jelentsen nagy anyagi terhet a családoknak. Például rendszeresen egy-egy egyházi iskola tornatermében és tantermeiben alszunk. Anyagi okok miatt senki nem marad itthon, a rászorulók alapítványi támogatást igényelhetnek.

Minden utunk kiemelkedő eseménye, hogy egy-egy jeles történelmi emlékhelyen kis ünnepség keretében megemlékezésül és hálánk jeléül koszorút helyezünk el Kirándulásaink színfoltja, hogy egy estét betöltően az adott országrész egy néprajzi tájegységével ismerkedünk meg. Helybeli neves néptáncegyüttesek tartanak népviselet és néptáncbemutatót, végül nagy sikerű táncházat.
Iskolánk gimnáziumi tagozatának indulása után 2002-ben az Országjáró Kirándulás programját továbbfejlesztettük Nemzetjáró Kirándulássá. Gimnazistáink négy év alatt az elszakított nemzetrészeket- Kárpátalja, Nyugat-Erdély, Felvidék, Délvidék – ismerik meg. Tanév elején, szeptember első hetében a tagozat együtt indul az egy hetes kirándulásra. A természeti és kultúrtörténeti látnivalók megtekintésén túl találkozunk az adott nemzetrészen élő közéleti személyekkel, közös programokat szervezünk az ott élő diákokkal, lehetővé téve ezzel a személyes tapasztalatszerzést és barátságok kialakulását. Ezen utakon is – az Országjáróhoz hasonlóan – népünk történelmének emlékhelyein megemlékezéseket tartunk, koszorút helyezünk el. Diákjaink a Nemzetjáró Kiránduláson szerzett tapasztalataikról naplót írnak és a megszerzett tudásukról a történelem érettségi vizsgán adnak számot.

A Nemzetjárót kiegészíti minden tavasszal egy „…ami a Nemzetjáróból kimaradt” címet viselő egy napos kirándulás. Így eljutunk a Várvidékre és a Felvidék olyan részeire, amelyeket az egy hetes kirándulás alatt nem érintettünk. Országjáró és Nemzetjáró Kirándulásaink egyik célja, hogy tanítványainkat érdeklődő, nyitott szemmel, szívvel járó emberekké neveljük. Reményeink szerint ezzel a programmal nagyban elősegítjük, hogy hazaszerető, nemzetüket ismerő magyarokká válnak. E munkánkat szervesen egészíti ki a székelyudvarhelyi Orbán Balázs iskolával fenntartott jól működő testvériskola kapcsolatunk, amelynek keretében diákjaink nyaranta fogadnak udvarhelyi diákokat illetve látogatják meg őket.

Köszönjük a mindenhez kapott áldást, a közös élményeket, a szerzett tudást, a munka s az együttlét örömét!

Makovics Erika Anna