Küldetésnyilatkozat

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Egykor…

…és ma.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

Mai világunkban kiemelten nagy jelentősége van az iskolai nevelésnek, és különösen így van ez a világnézetileg elkötelezett oktatási intézmény keretein belül.

Nevelési elveink a kétezer éves keresztény értékrendre épülnek, amely minden területen eligazítást ad számunkra.

Iskolánk azzal válik kereszténnyé, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség tagjainak többsége osztozik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is jelenti. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.

Iskolánkat is, mint minden más iskolát, arra a célra rendelték, hogy kritikusan és módszeresen átadja az általános műveltséget, felkészítsen az érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra, és ezáltal az emberi személy teljes kiformálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni, ezáltal kapja meg “az emberi kultúra a maga előkelő helyét” az ember küldetésében.

Tevékenységünket annak tudatában végezzük, hogy a pedagógus elsősorban saját személyiségével, példájával nevel akkor is, amikor nem akar. Tehát minden körülmények között – helytől, időtől, élethelyzettől függetlenül – keresztény pedagógushoz méltóan kell dolgoznunk, élnünk.

Iskolánkban az ökumenét szoros felekezetközi együttműködéssel valósítjuk meg azzal párhuzamosan, hogy egymást – diákot, tanárt és szülőt – a saját felekezetében való megerősödésében segítjük, támogatjuk. Az embert, gyermeket nem a tudásának mennyisége, vagy a képességei szerint értékeljük, hanem valljuk, hogy az ember Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtménye, ezért az iskolába való felvételnél nem csak a tudásszintet vesszük figyelembe, hanem azt is, hogy a szülő és diák elfogadja céljainkat és nevelési elveinket.
Természetesen elsőbbséget élvez a vallásos családból érkező, már korábban is hittanra járó diák.
Általános tantervvel működő, gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának valljuk magunkat, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél.

Intézményünk nyitott:
a más településeken élők számára, ezáltal biztosítva számukra is, hogy keresztény szellemiségű iskolában tanulhassanak
a nem vallásos családok gyermekei számára is, ha a szülők és gyermekük tiszteletben tartják a keresztény értékrendet, az iskola pedagógiai programját, és nem tesznek az ellen, nem hangoztatnak azzal ellentétes nézeteket

A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Egymás személyiségét tiszteletben tartva, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. Eközben fontosnak tartjuk az iskolai életünk és munkánk minden területén a folyamatos fejlődést, ezért szakmai igényesség jellemzi munkánkat.

Mindezt pedig úgy igyekszünk tenni, hogy a tanítványaink között végzett szolgálatunk nyomán
Isten nevére dicsőség, a ránk bízottakra és családjaikra pedig áldás szálljon.