Központi írásbeli vizsga 2020. január 18.

Kedves Felvételiző Diák!

Szeretettel köszöntelek abból az alkalomból, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgád helyszínéül a mi iskolánkat választottad! A továbbiakban a vizsgával kapcsolatos, néhány fontos tudnivalót osztok meg Veled.

VIZSGATÁRGYAK IDŐPONTOK * A VIZSGA HELYSZÍNE
Magyar nyelv 2020. január 18. szombat, 10:00 – 10:45 2151 Fót, Vörösmarty utca 4., iskolánk központi épülete
Matematika 2020. január 18. szombat, 11:00 – 11:45

* Ha időhosszabbításra vonatkozó kedvezményt élvezel, akkor a vizsgád időpontjai, értelemszerűen, ettől eltérőek lehetnek.

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor, a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A nálad lévő mobiltelefon(oka)t, kikapcsolt állapotban, a tanári asztalon őrizzük a vizsga ideje alatt. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható, kivéve, ha erre vonatkozó, személyedre szóló határozat van érvényben.

Kérem, hogy a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenj meg a fent említett helyszínen!

A vizsgára feltétlenül hozd magaddal a következőket:

  • személyed azonosítására alkalmas, arcképes (diák, személyi) igazolványt, vagy útlevelet
  • 2 darab kéken, vagy feketén író tollat,
  • 2 darab ceruzát, radírt,
  • vonalzót, körzőt, szögmérőt,
  • valamint igény szerint, enni- és innivalót.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó, vagy szülője kérésére, és saját költségére, a kiértékelt dolgozatokról fénymásolat készítésére is van lehetőség.

A megtekintés helyszíne és időpontja: az iskola titkársága, 2020. január 23. csütörtök, 8-16 óra között.

Esetleges észrevételek a megtekintést követő első munkanap végéig – 2020. január 24. péntek, 16 óráig – írásban adhatók le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy munkanapon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje viszont már jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga eredményéről elkészített Értékelő lapot 2020. február 4-én, kedden, 8-16 óráig kell majd átvenni, szintén az iskola titkárságán. Értékelő lapokat nem adunk postára, tehát csak személyes átvételre van lehetőség!

A központi írásbeli felvételi vizsgádhoz sok sikert kívánok, Isten áldásával!

Üdvözlettel:

Arany Sándor
továbbtanulásért felelős
igazgatóhelyettes