Fejlesztőpedagógus

Iskolai fejlesztőpedagógus

 • A fejlesztőpedagógus olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakember, aki korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában van.
 • Ismeri a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és inviduális jellemzőit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. 
 • Jártasak a korrekciós és prevenciós fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában óvodai, iskolai csoportban és egyéni és fejlesztési formában.
 • Tanulás – módszertani fejlesztés a felső tagozaton és a gimnáziumban.

Vizsgált képességek:

 • általános tájékozottság
 • írásmozgás koordináció
 • gondolkodási képességek
 • testséma
 • szem-kéz koordináció
 • jobb-bal diszkrimináció
 • alak-háttér megkülönböztetése
 • téri információ elrendezése
 • számemlékezet
 • akusztikus emlékezet
 • vizuális emlékezet
 • szerialitás
 • alaklátás és téri helyzetek
 • nehéz szavak utánmondása
 • hallási differenciálás
 • emberrajz

Fejlesztőpedagógus
Hatvaniné Kreitner Mária
E-mail: maria.kreitner.hatvanine@okusuli.hu