Igazgatói rendelet COVID-19 vírus terjedése miatt

Kedves Szülők!

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről kiadott 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet október 1-i hatállyal az alábbiakat rendeli el:

  1. § (1) Az intézmény területére
  2. a) az ott foglalkoztatott személyen,
  3. b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  4. c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  5. d) a gyermeken, illetve a tanulón és
  6. e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon / ………orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje ………../  viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy október 1-i hatállyal minden, a nem az iskola által foglalkoztatott személy vezetésével szervezett, tanórán kívüli foglalkozás megtartását határozatlan ideig felfüggesztem.

Megköszönve eddigi együttműködésüket, tisztelettel kérem segítségüket – mindannyiunk érdekében – az előírások megtartásában!

Tyukász Mihály Tamás

igazgató

 

Levél-szülőknek.-20.08.28.
1.sz_.-ig.rendelet-20-21

 

 

A koronavírus és az allergia tüneteinek beazonosításához tájékoztatás – Nemzeti Népegészségügyi Központ

Szövegre kattintva