Húsvéti igazgatói üzenet szülőknek és diákjainknak

 

Tisztelt Szülők!

Nevelőtestületem nevében szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hetekben tanúsított felelősségteljes szülői magatartásukért, gyermekük / gyermekeik iskolai munkájának támogatásáért, az alsó tagozatos diákjainkkal való folyamatos tanulásért, segítésért.

Tudjuk, hogy a családok is váratlanul nehéz helyzetbe kerültek, mert újra kellett gondolniuk, megszervezniük életüket, tevékenységüket, a gyermekek megóvását, mindenki egészségének megőrzését, élelmiszerről való gondoskodást, a korlátozások betartását/betartatását.
Ennek megvalósításához sok szeretetre, türelemre volt szükségük, miközben Önök is munkájuk átszervezésére kényszerültek, megmaradásáért aggódtak.

Adjon Isten erőt, egészséget a további feladatok megoldásához, áldása kísérje Önöket, bízzanak az Úr gondviselő szeretetében, irgalmában!

 

Kedves Diákjaink!

Köszönetet mondok Nektek, hogy a mindenki számára ismeretlen helyzetben is dolgoztatok, követve és elvégezve a digitális tananyagokban meghatározott feladatokat. Akik lemaradtak, vagy nem teljesítettek megfelelően, azoktól kérem: ne adjátok fel, ne hagyjátok ,el magatokat, bármennyire is nehezetekre esik a tanulói kötelezettségetek teljesítése! Nem titkolom / nem titkoljuk, hogy hiányoztok nekünk, a személyes találkozások öröme, a problémák megoldása, de a szemetekkel, arcrándulásotokkal küldött üzenetek is.

Tekintsetek reménnyel a jövőbe, egy imával vagy fohásszal nyissátok meg szíveteket az Úr előtt, hogy betérhessen hozzátok, és szeretete átjárhasson Titeket.

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

Elérkezett a megpihenés, elcsendesedés ideje, az ünnepre való lelki készülődés megvalósítása.

Kívánok Önöknek és Nektek áldott, kegyelmekben, szeretetben, békességben gazdag Húsvétot!
Fogadjátok szeretettel a következő bibliai idézetet és az azt illusztráló festményt!

 

„Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.

Nincs itt. Feltámadt,  ahogy előre megmondta.”      

/Máté 28.5./

 

Szeretettel: dr. Tihanyi Katalin igazgató