Home » 1. HIVATALOS INFORMÁCIÓK » Munkatársak

Munkatársak

2019/2020. tanév


AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE:

Dr. Tihanyi Katalin igazgató
email: igazgato@okusuli.hu

Arany Sándor – nevelési és szervezési igazgatóhelyettes, angol tanár
email: ighelyettes1@okusuli.hu

Danics Mihályszakmai igazgatóhelyettes, katolikus hitoktató
email: ighelyettes2@okusuli.hu

Koósné Ferencz Krisztina – gazdasági vezető
email: gazdasagi@okusuli.hu


KISALAG (alsó tagozat):

Kósa Ernőné, Mónika – tagozatvezető, tanító, 2.b osztályfőnök
e-mail: monika.kosa@okusuli.hu
Dabis-Szöllősi Anna – tanító, 3.b osztályfőnök
e-mail: anna.dabis-szollosy@okusuli.hu
Ferencziné Szarvashegyi Katalin – pedagógiai asszisztens
e-mail: ferencine.szavashegyi.katalin@okusuli.hu
Gazsó Judit – tanító, alsó tagozatos szakmai munkaközösség-vezető
e-mail: judit.gazso@okusuli.hu
Göbl Tímea – tanító
e-mail: timea.gobl@okusuli.hu
Pasinszkiné Szalai Györgyi – tanító, német tanár
e-mail: gyorgyi.szalai.pasinszkine@okusuli.hu
Márta Istvánné – fejlesztő pedagógus
e-mail: istvanne.marta@okusuli.hu
Szellék Orsolya – tanító
e-mail: orsolya.szellek@okusuli.hu
Veresné Szabó Gabriella – tanító, hitoktató, 4.b osztályfőnök,
e-mail: gabriella.szabo.veresne@okusuli.hu
Zboroczkiné Korpás Emese – tanító, angol tanár, 1. b osztályfőnök
e-mail: emese.korpas.zboroczkine@okusuli.hu


ÖREGFALU (alsó tagozat):

Kapcsos Andrea – tagozatvezető,tanító
e-mail: andrea.kapcsos@okusuli.hu
Bohus Klára – tanító, mentálhigiénés szakember, 2.a osztályfőnök
e-mail: klara.bohus@okusuli.hu
Aranyné Miklós Gabriella – tanító, református hitoktató, 4.a osztályfőnök
e-mail: gabriella.miklos.aranyne@okusuli.hu
Berényi Ildikó – pedagógiai asszisztens
e-mail: ildiko.berenyi@okusuli.hu
Hartyányi Ágnes Zsuzsanna – tanító, fejlesztő pedagógus, 3.a osztályfőnök
e-mail: agnes.hartyanyi@okusuli.hu
Greguss Gergő – tanító, néptánc tanár
e-mail: gergo.greguss@okusuli.hu
Győrfi Zsuzsanna – angol tanár
e-mail: zsuzsanna.gyorfi@okusuli.hu
Kiss Hajnalka – tanító, 1.a osztályfőnök
e-mail: hajnalka.kiss@okusuli.hu
Kovácsné Kozma Eszter – német tanár
e-mail: eszter.kozma@okusuli.hu
Kissné Papp Eszter – fejlesztő pedagógus
e-mail: eszter.pap@okusuli.hu
Maráczi-Cser Melinda – tanító
e-mail: melinda.maraczi-cser@okusuli.hu
Tivadariné Sassy-Dobray Katalin – pedagógiai asszisztens
e-mail: katalin.sassy-dobray.t@okusuli.hu


FELSŐ TAGOZAT:

Kádárné Rádóczki Éva – tagozatvezető, történelem tanár
e-mail: eva.radoczki@okusuli.hu
Almásiné Nemeshegyi Gyopárka – magyar nyelv- és irodalom tanár, könyvtár, 7.b osztályfőnök, humán munkaközösség vezető,
e-mail: gyoparka.nemeshegyi@okusuli.hu
Bagu Géza – matematika tanár, 6.b osztályfőnök
e-mail: geza.bagu@okusuli.hu
Berkes Tamás – történelem-, földrajz-, honismeret tanár, 6.a osztályfőnök
e-mail: tamas.berkes@okusuli.hu
Éva Angéla – fizika-, kémia-, természetismeret tanár, 5.b osztályfőnök,
e-mail: angela.eva@okusuli.hu
Földi Piroska – testnevelő tanár, 7.a osztályfőnök
e-mail: piroska.foldi@okusuli.hu
Győrfi Zsuzsanna – angol tanár
e-mail: zsuzsanna.gyorfi@okusuli.hu
Hatvaniné Kreitner Mária – fejlesztő pedagógus,
e-mail: maria.kreitner.hatvanine@okusuli.hu
Horváthné Kiss Vilma – magyar nyelv- és irodalom tanár, 8.a osztályfőnök
e-mail: vilma.kiss.horvathne@okusuli.hu
Kékesi Mihály Péter – testnevelés-gyógytestnevelés tanár
e-mail: mihaly.kekesi@okusuli.hu
Sándor János – rajz-, mozgóképkultúra-, művészettörténet tanár
e-mail: janos.sandor@okusuli.hu
Sárkány Lászlóné, Zsuzsa – technika tanár
e-mail: zsuzsa.sarkany.laszlone@okusuli.hu
Sitkeiné Magyar Tünde – ének-zene tanár
e-mail: tunde.magyar.sitkeine@okusuli.hu
Szmeskóné Koller Erika – biológia tanár, 8.b osztályfőnök,
e-mail: erika.koller.szmeskone@okusuli.hu
Vargáné József Annamária – német tanár, 5.a osztályfőnök
e-mail: annamaria.jozsef.vargane@okusuli.hu
Zsákai Gábor – informatika
e-mail: gabor.zsakai@okusuli.hu


GIMNÁZIUM:

Batizné Nagyváradi Évatagozatvezető,
magyar nyelv és irodalom tanár, 12. osztályfőnök,
e-mail: eva.nagyvaradi.batizne@okusuli.hu
Csobán Diána – német tanár, 9. osztályfőnök
e-mail: diana.csoban@okusuli.hu
Deák Tünde – angol tanár
e-mail: tunde.deak@okusuli.hu
Kardos József – informatika tanár
e-mail: jozsef.kardos@okusuli.hu
Kertész Gáborné, Bebők Ilona – matematika-, fizika tanár, reál szakmai munkaközösség-vezető
e-mail: gaborne.kertesz@okusuli.hu
Lendvai Balázs – testnevelés-gyógytestnevelés tanár, sport- és művészet szakmai munkaközösségvezető
e-mail: balazs.lendvai@okusuli.hu
Mohás Sándor –  német-, matematika-, kémia tanár, nyelvi munkaközösség vezető
e-mail: sandor.mohas@okusuli.hu
Polyákné Dobos Márta – angol-, matematika tanár, 11. osztályfőnök
e-mail: marta.dobos.polyakne@okusuli.hu
Sipos Hajnalka – biológia-földrajz tanár, 10. osztályfőnök
e-mail: hajnalka.sipos@okusuli.hu


TOVÁBBI MUNKATÁRSAK:

– Adminisztratív dolgozók:

Bíró Ildikó – pénztáros
e-mail: penztar@okusuli.hu
Kucserák Erzsébet Orsolya – bérszámfejtő
e-mail: orsolya.kucserak@okusuli.hu
Török Enikő – iskolatitkár
e-mail: titkarsag@okusuli.hu

– Technikai dolgozók:

Borbély Ferencné – takarító (Kisalag)
Kovács Attiláné – takarító
Márton István – gondnok
Papdi Mihály – karbantartó
Rácz Sándor – karbantartó
Rózsahegyi Mihály – portás
Takácsné Kürti Mária – takarító (Öregfalu)
Ternák Imréné, Krisztina – takarító

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ALAPÍTVÁNY

VERSENYKIÍRÁS

HÍREK ARCHÍVUM

FACEBOOK