Home » 1. HIVATALOS INFORMÁCIÓK » Munkatársak

Munkatársak

2017/2018. tanév


AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE:

Dr. Tihanyi Katalin igazgató
email: igazgato@okusuli.hu

Arany Sándor – nevelési és szervezési igazgatóhelyettes, angol tanár,
email: ighelyettes1@okusuli.hu

Danics Mihályszakmai igazgatóhelyettes, katolikus hitoktató
email: ighelyettes2@okusuli.hu

Koósné Ferencz Krisztina – gazdasági vezető
email: gazdasagi@okusuli.hu


KISALAG (alsó tagozat):

Kósa Ernőné, Mónika – tagozatvezető, tanító, 1.b osztályfőnök
e-mail: monika.kosa@okusuli.hu

Dabis-Szöllősi Anna – tanító, 2.b osztályfőnök
e-mail: anna.dabis-szollosy@okusuli.hu

Ferencziné Szarvashegyi Katalin – pedagógiai asszisztens
e-mail: ferencine.szavashegyi.katalin@okusuli.hu

Gazsó Judit – tanító, alsó tagozatos szakmai munkaközösség-vezető
e-mail: judit.gazso@okusuli.hu

Göbl Tímea  – tanító, 4.b osztályfőnök,
e-mail: timea.gobl@okusuli.hu

Kovácsné Kozma Eszter – német tanár
e-mail: eszter.kozma@okusuli.hu

Márta Istvánné – fejlesztő pedagógus (kisalag, öregfalu)
e-mail: istvanne.marta@okusuli.hu

Mátyus Győzőné – szociálpedagógus
e-mail: gyozone.matyus@okusuli.hu

Szellék Orsolya – tanító
e-mail: orsolya.szellek@okusuli.hu

Veresné Szabó Gabriella  – tanító, hitoktató, 3.b osztályfőnök,
e-mail: gabriella.szabo.veresne@okusuli.hu

Zboroczkiné Korpás Emese  – tanító, angol tanár
e-mail: emese.korpas.zboroczkine@okusuli.hu


ÖREGFALU (alsó tagozat): 

Bohus Klára – tagozatvezető, tanító, mentálhigiénés szakember, 1.a osztályfőnök
e-mail: klara.bohus@okusuli.hu

Aranyné Miklós Gabriella – tanító, református hitoktató, 3.a osztályfőnök
e-mail: gabriella.miklos.aranyne@okusuli.hu

Berényi Ildikó – napközis nevelő
e-mail: ildiko.berenyi@okusuli.hu

Hartyányi Ágnes Zsuzsanna – tanító, fejlesztő pedagógus, 2.a osztályfőnök
e-mail: agnes.hartyanyi@okusuli.hu

Greguss Gergő – tanító, néptánc tanár
e-mail: gergo.greguss@okusuli.hu

Kapcsos Andrea – tanító, 4.a osztályfőnök
e-mail: andrea.kapcsos@okusuli.hu

Kiss Hajnalka – tanító,
e-mail: hajnalka.kiss@okusuli.hu

Kissné Papp Eszter – fejlesztő pedagógiai asszisztens

Maráczi-Cser Melinda – tanító
e-mail: melinda.maraczi-cser@okusuli.hu

Péter Zoltánné Melinda – pedagógiai asszisztens


FELSŐ TAGOZAT: 

Kádárné Rádóczki Éva – tagozatvezető, történelem tanár
e-mail: eva.radoczki@okusuli.hu

Almásiné Nemeshegyi Gyopárka – magyar nyelv- és irodalom tanár, könyvtár, 6.b osztályfőnök, humán munkaközösség vezető,
e-mail: gyoparka.nemeshegyi@okusuli.hu

Bagu Géza – matematika tanár, 5.b osztályfőnök
e-mail: geza.bagu@okusuli.hu

Berkes Tamás – történelem-, földrajz-, honismeret tanár, 5.a osztályfőnök
e-mail: tamas.berkes@okusuli.hu

Csobán Diána – német tanár
e-mail: diana.csoban@okusuli.hu

Éva Angéla – fizika-, kémia-, természetismeret tanár, 8.b osztályfőnök, reál szakmai munkaközösség-vezető
e-mail: angela.eva@okusuli.hu

Földi Piroska – testnevelő tanár, 6.a osztályfőnök
e-mail: piroska.foldi@okusuli.hu

Hatvaniné Kreitner Mária – fejlesztő pedagógus,
e-mail: maria.kreitner.hatvanine@okusuli.hu

Horváthné Kiss Vilma – magyar nyelv- és irodalom tanár, 7.a osztályfőnök
e-mail: vilma.kiss.horvathne@okusuli.hu

Kékesi Mihály Péter – testnevelés-gyógytestnevelés tanár
e-mail: mihaly.kekesi@okusuli.hu

Lédeczi Gyöngyvér – matematika tanár
e-mail: gyongyver.ledeczi@okusuli.hu

Sándor János – rajz-, mozgóképkultúra-, művészettörténet tanár
e-mail: janos.sandor@okusuli.hu

Sárkány Lászlóné, Zsuzsa – technika tanár
e-mail: zsuzsa.sarkany.laszlone@okusuli.hu

Sitkeiné Magyar Tünde – ének-zene tanár
e-mail: tunde.magyar.sitkeine@okusuli.hu

Szentpéteri Sára – biológia-földrajz tanár
e-mail: sara.szentpeteri@okusuli.hu

Szmeskóné Koller Erika – biológia tanár, 7.b osztályfőnök,
e-mail: erika.koller.szmeskone@okusuli.hu

Vargáné József Annamária – német tanár, 8.a osztályfőnök
e-mail: annamaria.jozsef.vargane@okusuli.hu

Zsákai Gábor – informatika
e-mail: gabor.zsakai@okusuli.hu


GIMNÁZIUM:

Mohás Sándor – tagozatvezető, német-, matematika-, kémia tanár
e-mail: sandor.mohas@okusuli.hu

Batizné Nagyváradi Éva – magyar nyelv és irodalom tanár, 11. osztályfőnök,
e-mail: eva.nagyvaradi.batizne@okusuli.hu

Csőri-Czinkos Gergő – református hitoktató

Deák Tünde – angol tanár
e-mail: tunde.deak@okusuli.hu

Filemon Zsolt – baptista hitoktató

Hollai Gábor – informatika tanár
e-mail: gabor.hollai@okusuli.hu

Kertész Gáborné, Bebők Ilona – matematika-, fizika tanár 12. osztályfőnök,
e-mail: gaborne.kertesz@okusuli.hu

Lendvai Balázs – testnevelés-gyógytestnevelés tanár
e-mail: balazs.lendvai@okusuli.hu

Polyákné Dobos Márta – angol-, matematika tanár, nyelvi munkaközösség vezető, 10. osztályfőnök
e-mail: marta.dobos.polyakne@okusuli.hu

Scharnitzkyné Süke Éva – francia

Sipos Hajnalka – biológia-földrajz tanár, 9. osztályfőnök
e-mail: hajnalka.sipos@okusuli.hu


TOVÁBBI MUNKATÁRSAK:

– Adminisztratív dolgozók:

Bíró Ildikó – pénztáros,
e-mail: penztar@okusuli.hu

Kucserák Erzsébet Orsolya – bérszámfejtő
e-mail: orsolya.kucserak@okusuli.hu

Török Enikő – iskolatitkár
e-mail: titkarsag@okusuli.hu

– Technikai dolgozók:

Hegedűs Györgyné, Anna – portás

Kovács Attiláné – takarító

Lukács Levente – takarító

Márton István – gondnok

Olasz Sándorné – takarító (Kisalag)

Rácz Sándor – karbantartó

Rózsahegyi Mihály – portás

Takácsné Kürti Mária – takarító (Öregfalu)

Ternák Imréné, Krisztina – takarító

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ALAPÍTVÁNY

VERSENYKIÍRÁS

HÍREK ARCHÍVUM

FACEBOOK