Home » 1. HIVATALOS INFORMÁCIÓK » Beiratkozás

Beiratkozás

BEIRATKOZÁS AZ ISKOLÁBA

1. A beiratkozás általános szabályai:

Iskolánknak – mivel nem önkormányzati vagy állami fenntartású – nincs kijelölt körzete. Ebből következően nincs felvételi kötelezettsége a város körzeteit illetően, ill. lehetősége van a település egészéről felvenni diákokat és a beiratkozást bizonyos felvételi feltételekhez lehet kötni. Így a beiratkozást minden esetben meg kell, hogy előzze felvételi eljárás.

Sem beiratkozási, sem kötelezően előírt tandíj nincs. Az iskola alapítványi befizetéssel, ill. a befizetett adó egy százalékával támogatható. A gimnáziumi oktatás feltételeit csak alapítványi támogatással tudjuk biztosítani.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
– születési anyakönyvi kivonat
– (leendő elsősöknek) az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény
– a korábbi tanulmányok bizonyítványa
– aláírt Szülői nyilatkozat
– lelkészi ajánlás

Tanköteles tanuló esetében a szülő személyesen írathatja be gyermekét. Ha mást bíz meg a szülő a beíratással, szabályos meghatalmazást kell adnia a megbízottnak, amit a beiratkozásnál le kell adni.

A tankönyvek beszerzését csak azon tanulóinknak tudja az iskola biztosítani, aki a tankönyvek megrendelésének idején az iskola tanulói. Akik később iratkoznak be hozzánk, azoknak maguknak kell a szükséges tankönyvek beszerzéséről gondoskodni.

2. Első osztályba:

Várhatóan április hónapban lesz az első osztályosok (az általános feltételeket szerinti) beiratkozása az önkormányzat által később meghatározandó időpontban. Előtte előzetes szülői tájékoztatóra várjuk a szülőket. A meghirdetett időpontban az iskola titkárságán lesz a beírás.

Minden, az általános iskola által biztosított szolgáltatás (napközi, tanulószoba, szakkörök stb.) térítésmentesen vehető igénybe.

A felvett diákjainknak a tankönyveket az iskola megrendeli, és a beiratkozáskor vagy az után fizetés ellenében átadja a beiratkozóknak.

3. Kilencedik osztályba:

Az általános felvételi eljárásban (a központi írásbeli felvételi eredménye, a személyes beszélgetés és a lelkészi ajánlás alapján) születik döntés, hogy a jelentkező diák beiratkozhat-e.

A felvett, leendő kilencedikes tanulóink beiratkozása június hónapban lesz az iskola titkárságán, melynek pontos időpontját később ismertetjük.

A rendes felvételi eljárásban felvett diákjainknak a tankönyveket az iskola megrendeli, és a beiratkozáskor vagy az után fizetés ellenében átadja a beiratkozóknak.

4. Beiratkozás másik iskolából érkezőknek:

A jelentkezés alapján megtörtént felvételi eljárásban (a diák tanulmányi eredménye, a szülői tájékoztatón való részvétel, a személyes beszélgetés és a lelkészi ajánlás alapján) születik meg a döntés, hogy másik iskolából átiratkozhat-e a hozzánk jelentkezett diák.

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ALAPÍTVÁNY

VERSENYKIÍRÁS

HÍREK ARCHÍVUM

FACEBOOK