Küldetésünk

Mai világunkban kiemelten nagy jelentősége van az iskolai nevelésnek, és különösen így van ez a világnézetileg elkötelezett oktatási intézmény keretein belül.

Nevelési elveink a kétezer éves keresztény értékrendre épül, amely minden területen eligazítást ad számunkra.

Iskolánk azzal válik kereszténnyé, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség tagjainak többsége osztozik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is jelenti. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.

Iskolánkat is, mint minden más iskolát, arra a célra rendelték, hogy kritikusan és módszeresen átadja az általános műveltséget, felkészítsen az érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra, és ezáltal az emberi személy teljes kiformálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni, ezáltal kapja meg “az emberi kultúra a maga előkelő helyét” az ember küldetésében.

Tevékenységünket annak tudatában végezzük, hogy a pedagógus elsősorban saját személyiségével, példájával nevel akkor is, amikor nem akar. Tehát minden körülmények között – helytől, időtől, élethelyzettől függetlenül – keresztény pedagógushoz méltóan kell dolgoznunk, élnünk.

Iskolánkban az ökumenét szoros felekezetközi együttműködéssel valósítjuk meg azzal párhuzamosan, hogy egymást – diákot, tanárt és szülőt – a saját felekezetében való megerősödésében segítjük, támogatjuk.

Az embert, gyermeket nem a tudás mennyisége, képességei szerint értékeljük, hanem valljuk, hogy az ember Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtménye.

Ezért az iskolába való felvételnél nem csak a tudásszintet vesszük figyelembe, hanem hogy a szülő és diák elfogadja céljainkat és nevelési elveinket.

Intézményünk nyitott:
• a más településeken élők számára, ezáltal biztosítva számukra is, hogy keresztény iskolában tanulhassanak
• a nem vallásos családok gyermekei számára is, ha a szülők és gyermekük tiszteletben tartják a keresztény értékrendet, az iskola pedagógiai programját, és nem tesznek az ellen, nem hangoztatnak azzal ellentétes nézeteket
• a felvételnél azonban elsőbbséget élvez a vallásos családból érkező, már korábban is hittanra járó diák.
Általános tantervvel működő, gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának valljuk magunkat.

Intézményünk nyitott szemléletű, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél.

A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.

Egymás személyiségét tiszteletben tartva szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

Fontosnak tartjuk az iskolai életünk és munkánk minden területén a folyamatos fejlődést, ezért szakmai igényességgel végezzük munkánkat.

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

HÍREK ARCHÍVUM

VERSENYKIÍRÁS

VERSKÉPEK KISFILM

BEST OF ESZES DANI

A MI ADVENTÜNK

KÁRPÁTALJAI GYŰJTÉS

Képes beszámoló a kárpátaljai Nagydobronyban található Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lakói számára rendezett gyűjtésünk célba juttatásáról. | RÉSZLETEK...

KISFILMEK: