Home » Hivatalos információk » Hivatalos hirdetések » Tankönyvtámogatás, 2018

Tankönyvtámogatás, 2018

Tisztelt Szülők!

Az idén is felmérjük a jövő tanévi tankönyvrendeléshez a támogatási igényeket.

Ingyen kapják meg a könyveket a 2018/2019-es tanévben az 1-9. évfolyamon tanulók.

Normatív kedvezményben részesül, így ingyenesen jut tankönyvhöz a 10-12. évfolyamon az a tanuló, aki:

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 6. gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozási ellátásban részesül.

A kedvezményre jogosultságot az alábbi iratokkal igazolhatják:

 1. Tartósan beteg: szakorvosi igazolás MÁK nyomtatványon vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 2. Három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermek: bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény, MÁK igazolás
 3. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye
 4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
 5. Nevelésbe vételnél vagy utógondozásnál a jogszabály szerint kiállított igazolás.

Kérjük önöket, hogy a kitöltött adatlapot (melyet itt ölthetnek le: TankonyvAdatlap2018.pdf) és a csatolt igazolásokat küldjék be az iskolába az osztályfőnöknek, legkésőbb 2018. február 9-ig.

Azok is küldjék vissza az igénylőlapot, akik nem kérnek támogatást!

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Danics Mihály igazgatóhelyettes, tankönyvfelelős

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ALAPÍTVÁNY

VERSENYKIÍRÁS

HÍREK ARCHÍVUM

FACEBOOK