Home » Hivatalos információk » Hivatalos hirdetések » Tankönyvtámogatás, 2018

"LEGYETEK ERŐSEK ÉS BÁTOR SZÍVŰEK MIND, AKIK AZ ÚRBAN REMÉNYKEDTEK!"

| Zsoltárok könyve 31, 25

ÉTKEZÉS

menza étlapok: | 38. hét | 39. hét |

EBÉDLEMONDÁS: előző nap délig |Bíró Ildikó | penztar@okusuli.hu | 20/459-8389 |

Tankönyvtámogatás, 2018

Tisztelt Szülők!

Az idén is felmérjük a jövő tanévi tankönyvrendeléshez a támogatási igényeket.

Ingyen kapják meg a könyveket a 2018/2019-es tanévben az 1-9. évfolyamon tanulók.

Normatív kedvezményben részesül, így ingyenesen jut tankönyvhöz a 10-12. évfolyamon az a tanuló, aki:

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 6. gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozási ellátásban részesül.

A kedvezményre jogosultságot az alábbi iratokkal igazolhatják:

 1. Tartósan beteg: szakorvosi igazolás MÁK nyomtatványon vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 2. Három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermek: bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény, MÁK igazolás
 3. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye
 4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
 5. Nevelésbe vételnél vagy utógondozásnál a jogszabály szerint kiállított igazolás.

Kérjük önöket, hogy a kitöltött adatlapot (melyet itt ölthetnek le: TankonyvAdatlap2018.pdf) és a csatolt igazolásokat küldjék be az iskolába az osztályfőnöknek, legkésőbb 2018. február 9-ig.

Azok is küldjék vissza az igénylőlapot, akik nem kérnek támogatást!

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Danics Mihály igazgatóhelyettes, tankönyvfelelős

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ALAPÍTVÁNY

HÍREK ARCHÍVUM

VERSENYKIÍRÁS

VERSKÉPEK KISFILM

BEST OF ESZES DANI

A MI ADVENTÜNK

KÁRPÁTALJAI GYŰJTÉS

Képes beszámoló a kárpátaljai Nagydobronyban található Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lakói számára rendezett gyűjtésünk célba juttatásáról. | RÉSZLETEK...

KISFILMEK:

FACEBOOK