Home » Hivatalos információk » FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉTKEZÉS

uzsonnák: | 46. hét | 47. hét |

ebéd: | 45-46. hét | 47-48. hét |

EBÉDLEMONDÁS: előző nap délig |Bíró Ildikó | penztar@okusuli.hu | 20/459-8389 |

PROGRAMAJÁNLÓ

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Frissítve: 2017.11.01.

Az iskola OM azonosítója: 032353

1. A FELVÉTEL FELTÉTELEI

1.1. A felvétel alapfeltételei

 • A szülő a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó együttműködni az iskolával.
 • A szülő az iskolánk sajátosságainak megismerése után, azokat magára és gyermekére nézve kötelezőnek fogadja el, aminek tudomásulvételét a beiratkozás előtt egy nyilatkozat aláírásával erősíti meg.

1.2. Általános feltételek

 • A törvény adta lehetőséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekeinek biztosítunk elsőbbséget az előre meghatározott létszámkereten belül. Lelkészi véleményt kérünk.
 • Más településekről is fogadunk diákokat.
 • Tandíj nincs.
 • Az iskola díjmentesen biztosítja a napközit és a tanulószobát, valamint tanórán kívül szakköröket.
 • Az iskola alapítványi befizetéssel (melyről adóigazolást ad az alapítvány), ill. a befizetett adó egy százalékával támogatható.

1.3. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a tanulók:

 • akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek,
 • akik fóti lakhellyel rendelkeznek,
 • akiket egyházközségük, gyülekezetük lelkésze ajánl,
 • akiknek testvére az intézmény tanulója, vagy tanulója volt.

1.4. Az iskola megismerésének lehetőségei

 • Nyílt napokat tartunk, melynek rendjét az éves munkatervben határozzuk meg: elérhetőek az eseménynaptárban.
 • A nyílt napon kívüli időpontokban is (előre történő egyeztetéssel) szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és diákokat, hogy betekintést adjunk mindennapjainkba.
 • Javasoljuk, hogy az érdeklődők kérdezzék meg az iskolánkba járó diákokat és szüleiket a saját, személyes tapasztalataikról.
 • Tájékozódás az iskolai honlapján: www.okusuli.hu.

2. FELVÉTEL AZ ELSŐ OSZTÁLYBA

A következő tanév első osztályosainak felvételére az államilag meghatározott tanév rendje szerint tavasszal kerül sor.

Felvételi vizsga nincs. Az iskolaérettség igazolása szükséges.

Az alsó tagozat megismerésének lehetőségei

 • Nyílt napok: Az első osztályosok beiratkozásához közeledve a leendő első osztályt tanító pedagógusok az érdeklődő szülőknek nyílt napokat tartanak (mind az öregfalusi, mind a kisalagi alsó tagozaton), októbertől áprilisig. Pontos idejéről tájékoztatjuk a szülőket itt (www.okusuli.hu), az iskolai hirdető tábláinkon és “Első osztályos hívogatónkban“, amelyet elérhetnek a gyülekezetekben, egyházközségekben és óvodákban.
 • A beiratkozás előtt, 2018. április 6-án szülői tájékoztatót tartunk, amikor az érdeklődő szülők megismerhetik az iskola sajátosságait, az ebből következő programokat, kötelezettségeket, valamint a beiratkozás pontos menetét. Itt is lehetőség van találkozni a leendő első osztályos tanító nénikkel. Ezen ismeretek birtokában dönthetnek a szülők a beiratkozásról. A tájékoztató alkalmával kérjük, hogy a szülők mutassák be az óvodai iskolaérettségről, vagy bármilyen okból készült szakvéleményt, valamint a lelkészi véleményt.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a szülői tájékoztatón mindkét szülő vegyen részt, hogy az iskola sajátosságainak megismerése után közösen dönthessenek az iskolaválasztásról. A kötelezettségek vállalását beiratkozás előtt egy nyilatkozat aláírásával tudatosítjuk a szülőkben.
 • A szülői tájékoztató után, a hivatalos beiratkozási időpont előtt értesítjük a tájékoztatón megjelent szülőt, ha nem tudjuk gyermekét felvenni, hogy ne a beiratkozáskor szembesüljön ezzel a körülménnyel.

3. ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS A KILENCEDIK ÉVFOLYAMRA

Fontos, törvényerejű szabály, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük. Amennyiben az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

A gimnázium tagozatkódja: 001

3.1. Gimnáziumunk sajátosságai

 • Világnézetileg elkötelezett, keresztény értékrenden alapuló oktatás és nevelés
 • Négy osztályos általános tantervű gimnáziumi oktatás
 • Évfolyamonként egy-egy osztályt indítunk
 • Két idegen nyelv: haladó angol/német, kezdő angol/német. Iskolánkban jelenleg folyik francia nyelv oktatás is. Amennyiben nagy igény mutatkozik, francia nyelvi képzést is indítunk.
 • Kis létszámú nyelvi csoportok
 • Emelt szintű érettségire felkészítő órák
 • Órarendi keretek között hetente kétszer felekezeti hittan óra
 • Honismereti program: Nemzetjáró Kirándulás határon túli magyar lakta területekre
 • Magas szintű művészeti oktatás
 • Szabadidős programok széles választéka

3.2. Felvétel saját nyolcadikos diákjainknak

 • A felvételi vizsga alól mentesülnek
 • Az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
  • a kötelező érettségi tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mindegyike legalább közepes legyen (5-8. osztályos),
  • tanulmányi átlag 5-8. osztályig a 3,5-et elérje,
  • a magatartás és szorgalom jegyek legalább 4-es legyenek (5-8. osztályos),
  • rendszeresen járjon hittanra,
  • a felső tagozat tantestülete és az osztályfőnök javasolja.
 • Ezen kívül, ha a saját tanulónk központi írásbeli eredménye jobb, mint a hozott pontjai, akkor annak az eredményét vesszük figyelembe.

3.3. Felvétel más iskolából gimnáziumunk kilencedik osztályába jelentkező diákoknak

A) Központi írásbeli:

 • a központi írásbeli vizsgára intézményünkben is lehet jelentkezni (időpontja: 2018. január 20. 10 órátólpótló időpont: 2018. január 25.14 órától)
 • az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel kell megjelenni, személyi azonosításra alkalmas okmánnyal, íróeszközzel (a feladatlapokat tollal kell kitölteni!)
 • használható segédeszköz csak körző és vonalzó (számológép nem!)

B) Szóbeli:

 • beszélgetés, amelyre azokat a tanulókat hívjuk be, akiknek az év végi osztályzatai között (5-8. osztályig) nem szerepel háromnál több elégséges
 • központi írásbeli vizsga eredménylapjának csatolása, írásbeli lelkészi vélemény, tanuló ellenőrzője szükséges (kérjük, hogy a tanuló szülei is legyenek jelen)
 • időpontok: 2018. február 23., március 2., március 9., 8-16 óráig (a felvételizők pontos beosztása a vizsga előtt egy héttel az iskola honlapján olvasható
 • központi írásbeli eredménye (matematika, magyar nyelv és irodalom) – 50 %
 • hozott pontok (7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok a következő tárgyakból: matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv) – 25 %
 • a szóbeli tapasztalatai alapján – 25 %

A vizsgázók teljesítményének értékelése:

 • Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő pontszám a hozott pontokból [50], az írásbelin [100], és a szóbelin szerzett pontokból [50] tevődik össze.
 • A szóbeli vizsgán a pontszámítás szempontjai: saját diák, lelkészi vélemény, fóti lakos, hittanra járás, a tanuló motiváltsága (5-5%).
 • Pontazonosság esetén a döntés a következő szempontok alapján történik:
  • saját tanulónk [0,5]
  • kötelező érettségi tantárgyak átlaga 5-8. évfolyamon (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) [0-0,3]
  • magatartás [0,2]
  • fóti lakos [0,1]
 • A felvételi beszélgetésen részt vesz a felvételiző és szülei, valamint az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a leendő osztályfőnök.
 • Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és értékrendjének megismerésére, hogy mindkét fél részéről felelős döntés születhessen.

 

4. FELVÉTEL MÁSIK ISKOLÁBÓL BÁRMELYIK ÉVFOLYAMRA

 • Tanév közben két alkalommal szervezünk felvételit: január hónapban a tanév második félévére jelentkezőknek, és május hónapban a következő tanévre jelentkezőknek.
 • Különösen indokolt esetben ettől eltérő időpontban is fogadunk jelentkezőket.

A felvételi eljárás folyamata:

 1. A tanuló szülei írásban kérvényezik az intézmény igazgatójánál az iskolába való felvételt, mellékelve az előző két tanév bizonyítványának másolatát, lelkészi véleményt, és a bármilyen okból készült szakvéleményt.
 2. A kérvény alapján a családot (mindkét szülőt és a diákot)  előre egyeztetett időpontban felvételi beszélgetésre hívjuk, ahol kérjük az ellenőrző bemutatását. A felvételi beszélgetésen részt vesz az igazgató, igazgatóhelyettes, és az osztályfőnök(ők). Cél, hogy kölcsönösen lehetőséget teremtsünk a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és értékrendjének megismerésére, hogy mindkét fél részéről felelős döntés születhessen. A felvételt meg kell hogy előzze, hogy a szülők tájékozódjanak az iskola alapelveiről és jellegzetességeiről. Ezt segítjük az alapdokumentumok átadásával és egy általános szóbeli tájékoztatóval, amelyen való részvétel az előfeltétele a beiratkozásnak.
 3. A felvételi beszélgetést követő 5 munkanapon belül az iskola értesíti a szülőket, hogy gyermekük felvételt nyert-e az iskolába.

 

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

 1. FELSŐ TAGOZATOS SULI-BULI AZ AULÁBAN

  2017.11.24. | 16:00 - 19:30
 2. A BUKÁSRA ÁLLÓ DIÁKOK SZÜLEINEK ÉRTESÍTÉSE ÍRÁSBAN

  2017.11.27.
 3. ADVENTI VÁSÁR

  2017.12.2. | 09:00 - 14:00

VERSENYKIÍRÁS

AJÁNLÓ

KISFILMEK:

HÍREK ARCHÍVUM