Gondviselés Római Katolikus Óvoda

Fóti Római Katolikus Egyházközösség Gondviselés Óvodája

 

A Fóti Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére és szülői igény alapján 1994. szeptember 6-án nyitotta meg kapuit a Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája, amelyben jelenleg négy csoportban százhúsz férőhelyet tudunk biztosítani a gyermekek számára. A környéken még Újpesten, Mogyoródon, Dunakeszin, Gödöllőn és Vácon működik katolikus óvoda.
A Gondviselés Óvoda nevének megválasztásánál két szempont vezetett minket: A krisztusi tanítás lényege az az örömhír, hogy Isten szeret, és gondviselő mennyei Atyánk. Ez az istenkép meghatározza az óvoda alapítóinak és dolgozóinak életszemléletét. Úgy gondoljuk, hogy az ember életének alakulása nagymértékben függ attól az istenképtől, ami gyermekkorától rajzolódik ki benne. Fontosnak érezzük, hogy növendékeinkben a gondviselő mennyei Atya képe alakuljon ki. Szeretnénk, hogy ez határozza meg a mi óvodánk légkörét és ez egyben nevelési célunk is. Ennek érdekében intézményünkben hitüket gyakorló pedagógusok dolgoznak, akik fontosnak tartják önképzésüket ezen a területen is.

Programunkkal biztosítani szeretnénk egy olyan tevékenységi rendszer működését, melyben az élmények hatása dominál. A gyermekek számára legfőbb modell a felnőtt, akinek tevékenysége, beszéde, viselkedése példaértékű. Intézményünk tevékenység rendszerével nyitottabbá teszi a gyermekeket a világra, és segíti környezettudatos magatartásának alakulását. Olyan nemzedéket szeretnénk nevelni, amelynek az egészséges életmód, a természetvédelem, a kulturált viselkedés az életmódja lesz.

A katolikus óvoda a katolikus nevelési rendszer szerves része. Legfőbb célja a hit felébresztése és annak a gyermekek életkorához mért fejlesztése. Feladatának tekinti továbbá a három-hat-hét éves gyermekekben a minket szerető Isten képének kibontakoztatását keresztény pedagógusok példája nyomán. Szeretnék harmonikus, kreatív, embertársaikkal szemben felelősségteljes személyiséggé formálni őket, illetve ennek alapjait megvetni. Az óvoda nyitott minden érdeklődő számára, aki elfogadja nevelési elveit és értékrendszerét.

A katolikus óvoda éppen olyan gyermekintézmény, mint az állami fönntartásúak, azonban szemléletében, életrendjében arra törekszik, hogy növendékeiben megalapozza a krisztusi értékrendet, s azon belül a katolikus életformát. Mindennapos lelki beszélgetéseink”alkalmával a gyermekekben alakítjuk a hit elfogadásának képességét. Ebbe építjük be az erkölcsi beszélgetéseket”is, melyeken örökérvényű igazságokat dolgozunk fel a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. (szeretet, segítés, igazmondás, egymásra figyelés, bocsánatkérés, vigasztalás.) Az egészségesen fejlődő gyermek a katolikus óvodában eléri az óvodáskor végére az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Minden pedagógus figyel a tehetségre utaló jelekre, és képességeinek megfelelően foglalkoztatja az ilyen gyermekeket. A felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektet. Küldetésünk, hogy a Gondviselés Óvodából kikerülő gyermekek a mennyei Atya szeretetét érző és élvező, a társak és a világ felé nyitott, kreatív, testileg-lelkileg egészséges emberré váljanak

Fóti Római Katolikus Egyházközösség
Gondviselés Óvodája
Elérhetőségek:
2151 Fót, Vörösmarty utca 1-4.
Tel: 27 360 154
E-mail: gondviselesovoda@invitel.hu
Web: http://gondviselesovoda.hu/

Forrás: Fóti Római Katolikus Egyházközösség honlapja