Fóti Római Katolikus Egyházközösség

Fóti Római Katolikus Egyházközösség

 

A Károlyi család XIX. század elején Károlyi Istvánnak vásárolta a fóti birtokot. Két nevezetes épület emlékeztet minket a grófi családra: az egyik a Római katolikus templom, a másik a többször átépített, végső formájában öszhatású kastély, ahonnan a gadálkodást irányították. 1845-ben gróf Károlyi István olyan templomot kívánt építtetni, amely egyben családi temetkezőhelyül is szolgál. A tervek elkészítése Ybl Miklóst kérte fel – s bár a szabadságharc és a gróf raboskodásának idején szünetelt az építkezés-, 1855-re elkészült.

Ma a Vigadó mellett ez a magyar romantika legjelentősebb alkotása. Valójában nem is egy, hanem két, egymás fölé épített templomból áll a négytornyos, háromhajós, monumentális építmény. A homlokzaton a Szeplőtlen Szűz 3 méter magas szobra látható.

Belépve elénk tárul a bazilikára jellemző térkialakítás és gazdag ornamentika lenyűgöző látványa. A templom három hajója közül a középső mennyezete kazettás, aranyozott gerendázattal készült. A két oldalhajó egy-egy mellékoltárhoz vezet, a bal oldali oltárkép a sárkánnyal viaskodó Szent Györgyöt, a jobb oldali Szent Franciskát ábrázolja.

Ez utóbbin a hagyomány szerint gróf Károlyi Istvánt és családját örökítette meg a festő, Karl Blaas. A középhajóból márványlépcső vezet fel a szentélybe, melynek boltozatát és oldalait freskók díszítik. A főoltár képe a Szeplőtlen Szűz Máriát ábrázolja.

Lent, az altemplomban található Károlyi István és családtagjainak sírhelye. Gaetano Bianchini egyedülálló márványberakásos intarziája díszíti a sírkápolna szentélyében állo fekete márványoltárt; ez a templom művészileg legértékesebb alkotása.

A jobboldali torony alatt lévő kápolnában van Szent Lucentius vétranú ereklyéje, egyházi tekintetben a templomnak ez a legnagyobb kincse. A vértanú földi maradványait IX. Pius pápa ajándékozta a templomnak; személyesen ismerték egymást Károlyi István gróffal, s a pápa ezzel a ereklyével jutalmazta a hitért és a művészetekért egyaránt nagy áldozatokat hozó grófot. Nem tudjuk, hogy valójában mekkora is volt ez az áldozat, mivel Károlyi István – bőkezűségét nem fitoktatva – minden számlát megsemmisített, amely az építkezés és a külföldi mesterek megfizetését igazolta.

Akolitus és lektori szolgálat

Dr Beer Miklós püspökatyánk döntése alapján egyházmegyénkben 2005-ben újra indult a lektor, illetve akolitus képzés Máriabesnyőn a lelkigyakorlatos házban. Évente három hétvégén remek előadók tartják a képzést a jelentkezők számára. Mit is jelent ez a két szolgálat az egyházközség életében?

Az első év végén felavatott lektorok már felolvashatnak a szentmisén és aktívan bekapcsolódhatnak a közösség életének szervezésébe. A második év végén a püspökatya kézrátételével felavatott akolitus már segédkezhet az áldoztatásban, igeliturgiát tarthat, beteget áldoztathat, temethet és segíti a plébánost a közösség építési feladatokban. Ezenkívül az akolitusok bekapcsolódhatnak az egyházmegye kórház- és a börtönpasztorációs munkáiba is. Az akolitus szolgálatra nem a paphiány miatt van szükség, de többek közt, segítséget nyújt ennek enyhítésére is. A házas férfiaknak lehetőséget nyújt az egyházközségi feladatokba történő aktív bekapcsolódásra, és tenni akaró segítségnyújtásra a plébános felé, hogy több időt tudjon fordítani a tényleges, egyéb papi feladatok végzésére.

Karitász csoport

Egyházközségünk Szent Erzsébet Karitász Csoportja Szécsi Csilla csoportvezető irányításával folyamatosan igyekszik megoldást találni a Plébániánkhoz forduló embertársaink problémáinak orvoslására.

Fő tevékenységünk az adományszervezés. A tartós élelmiszeradományokon kívül folyamatosan gyűjtjük a feleslegessé vált, de mások számára még értéket képviselő, kifejezetten jó állapotú
– tiszta ruhaneműket, cipőket, ágyneműt, törölközőt, takarót,
– babakocsit, babaholmikat,
– használati cikkeket, működő kisebb háztartási gépeket,
– könyvet, játékot, iskolaszereket,
– tisztálkodó szereket, tisztítószereket,
– egyéb olyan holmikat, amelyek otthon már feleslegesek, de még olyan állapotban vannak, hogy a felajánló is szívesen megvásárolná nálunk.

Rengeteg még a feladat, és rengeteg a lehetőség, de sajnos kevesen vagyunk valamennyi elvégzésére. Épp ezért szeretettel várjuk mindazon fiatalok és idősek jelentkezését, akik vagy munkájukkal, vagy ötleteikkel, vagy időnkénti segítségükkel tudnák erősíteni kis csapatunkat.

A Regnum Marianum közösség

Katolikusok vagyunk, ifjúságneveléssel foglalkozunk, több mint 100 éve. Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges, elkötelezett és boldog katolikus felnőttekké váljanak: legyen bátorságuk életükben Isten akaratának fürkészésére és készek legyenek igent is mondani rá.

Tevékenységünket Fóton és környékén végezzük. Kisközösségekkel dolgozunk: a hozzánk járó gyerekek együtt nőnek fel a 8-14 fős csapatokban lelkes és képzett, 18-30 éves vezetőink iránymutatásával, akik szolgálatukat önkéntes alapon végzik. Vezérelvünk: a kegyelem a természetre épül (gratia supponit naturam) – nevelői munkánk az egész emberre irányul. Nevelésünkben fontos szerepet kap a természetjárás, a közösségi játékok és az imádság. A heti találkozókon túl minden nyáron egyhetes nomád tábort is szervezünk, mely szintén fontos eleme munkánknak. Akik hozzánk járnak, általában nem csak egy-két évig teszik ezt, hanem életük fontos részévé válik a Regnum, hosszabb távon is számítanak ránk, mi pedig rájuk.

Fóti Római Katolikus Egyházközösség
Cím: 2151, Fót, Vörösmarty utca 2.
Sebők Sándor: +36 (20)222-26-87/ +36 (30)422-76-15
Plébánia: +36(27)358-083
E-mail: fotromkat@invitel.hu
Web: http://www.fotromkat.hu/index.php?p=nyitolap

Forrás: Fóti Római Katolikus Egyházközösség honlapja