Fóti Baptista Gyülekezet

Fóti Baptista Gyülekezet

 

A kétezer éves keresztyénség törzsén a reformációval egy időben jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mai utódai vagyunk. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkezetek Svájcból az első baptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. A népegyházi protestáns hittestvérektől a baptistákat az különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban a baptisták az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik szervezett formában a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma.

A misszió kezdetét az első baptizma eseményétől számíthatjuk, ami nem azonos a gyülekezet kezdetével, de feltétlenül döntő és figyelembe vehető. Az első, aki fóti lakos és vállalja a bibliai hitvalló keresztséget Gódor (vagy Gábor) Andrásné (szül: Petrik Mária) Budapesten, 1982. májusában baptizált Meyer Henrik által. Férje egy szükebb évután Gódor (Gábor) András 1983.január 1-jén, ugyanott és szintén Meyer Henrik által. A fenti neveket az 1906-ban lefektetett hitközösségi anyakönyvekben találjuk ezzel az írásmóddal. Gódor András anyakönyvi bejegyzésének száma:189. A Békehírnök 1897.évf.,186. oldalán olvasható fóti hír újabb fóti hitvallókról ír.

Más olvasatban a Gódor családi név Gádorrá változik, mindkét fentebbi személyre nézve. Más kiegészítő adattal, mégpedig az első hitvalló házaspár halálozásának adataival. Gádor András meghalt 1925. október 29-ikén. Az özvegye pedig 1938. augusztus 3-ikán költözött az örök hazába.
Fóti temetés képezte az első nagy hitpróbát, illetve helyi botrányt a baptista közösség körül. 1899. február 2-ikán egy idős asszonyt temettek, aki már hat év óta a gyülekezethez tartozott. Valószínűleg az Erdélyből éppen ezen a vidéken tartózkodó Orosz István evangélista vállalkozott a temetésre. A kegyeleti szertartás éppen kezdődött egy zárt kerítéses udvarban. Egyszerre rendkívüli zaj keveredett a kerítésen kívül ácsorgó és nézelődő emberek között. Ocsmány szavak, szitkok, káromkodás közben trombita harsogott, valamilyen fém tárgyakkal zörögtek, csörömpöltek, amit Orosz István és a gyászoló család még nem tudott mire vélni. Azonban amikor kiléptek a koporsóval a kapun, a menetet kőzápor fogadta. A hívők azonban az ige szavai szerint viselkedtek, „nem álltak ellene a gonosznak”.- Örökítette meg a Békehírnök 1899. évfolyam, 35oldalon. A temetkezések általában az első konfliktus helyzetet idézték elő országszerte. Legtöbbször a helyileg domináns egyházak lelkészeinek utasítására.
Napjainkban

Célunk, hogy megismerjük és megismertessük Jézus Krisztust, hogy mind a hívő, mind a még hitetlen embertársaink közelebb kerüljenek Hozzá, mint Urukhoz és Megváltójukhoz. Továbbá célunk, hogy betekintést adjunk gyülekezetünk mindennapi életébe, és ezáltal megismertessük az általunk képviselt bibliai értékeket.
Gyülekezeti életünk középpontjában a vasárnapi istentiszteletek állnak, az istentiszteletek középpontjában pedig a Biblia és Jézus Krisztus. A hét során a vasárnap kínál alkalmat arra, hogy mindannyian összegyűljünk és dicsőítsük Jézust, hallgassuk Isten igéjét és közösségben legyünk egymással.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a Biblia Isten szava, amely hasznos a tanításra és eligazít ebben a zavaros világban. Az Isten igéje segít abban, hogy az Ő akarata szerint éljünk. Ennek érdekében egyszerűen tanítjuk a Biblia könyveit, hogy az egy átlagember számára is érthető legyen.
Ha Ön hívő ember, és gyülekezetet keres, ahol növekedhet lélekben, ismeretben és szolgálhat Istennek, akkor szeretettel várjuk! Ha most keresi Istent, és tele van kérdésekkel, akkor is közöttünk a helye! Ha úgy gondolja, hogy nem méltó arra, hogy Isten előtt megálljon, akkor különösen nagy szeretettel várjuk, mert Isten a büszkének ellenáll, de az alázatosnak kegyelmet ad.

Jöjjön úgy, ahogy van!
Fóti Baptista Gyülekezet
Cím: 2151 Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel: 20/886-0143 és 06/27 785-950
Lelkipásztor: Filemon Zsolt
E-mail: fotibaptista@gmail.com
Web: www.fot.baptist.hu

Forrás:
Fóti Baptista Gyülekezet honlapja
Szebeni Olivér kutatása, 2001. február 18.