Fót – Kisalag Református Gyülekezet

Fót – Kisalag Református Gyülekezet

 

A település-rész története alig több mint egy évszázadra tekint vissza. 1896-ban Kund Pál Lajos földbirtokos megvásárolta és felparcellázta a Fót és Dunakeszi közé eső lápos, legelőnek használt földterületet, azzal a gondolattal, hogy a Budapesten munkát vállaló tisztviselőknek adja azt el építési telekként.

1935-ben mintegy 800 lakosa volt ennek a település-résznek, mely közigazgatásilag 1952-ig Dunakeszihez tartozott. Ebben az időben már tartottak református istentiszteletet és vallásórát Frecska József és felesége Lénárd Júlia otthonában. Ők adományozták az alakulóban lévő gyülekezetnek ezüstlakodalmuk alkalmából az úrvacsorai tányért és kelyhet. 1938-tól az új iskolában tartják az istentiszteleteket. 1951-ben a hatalom megtiltja az istentiszteletek tartását az iskolában. 1977-ben Klement Jánosné, Éva néni, férjével egyetértésben, felajánlja otthonukat bibliaóra és vallásóra tartására. Ő maga is aktívan kiveszi részét a szolgálatokból.1986-tól az Idősek Napközi Otthona fogadja be az istentiszteleti és vallásórai alkalmakat. 1990-ben, Végh Tamás lelkipásztor vezetésével, három kis egymás mellett lévő telket vásárolnak a Kónya Lajos utcában, azzal a céllal, hogy gyülekezeti házat, templomot építsenek. A Polgármesteri Hivatal kiigazította a telket és néhány négyzetméterrel megnagyobbította azt. 1991. május 5-én hálaadó istentisztelettel kezdődött a templom építése. 1995-ben már a fűtött alagsorban tartották az istentiszteleteket 20-25 fős gyülekezetnek. Nagy ünnepeken az alagsor kicsinek bizonyult. 2000. őszén ünnepi istentisztelet keretében vehette birtokba Kisalag népe a templom felső szintjét. A következő évben elkészült a templom bútorzata: szószék, úrasztala, padok és székek. 2002. augusztus 1-vel megalakult a Fót-Kisalag Református Egyházközség. 2006. tavaszán megépült a templom tornya és májusban harang is került abba. 2011. decemberében új presbitériumot választott a gyülekezet. 2012-ben parókiának alkalmas épületet vásárol az Egyházközség az Egyházkerület és Egyházmegye támogatásával.

Mindezért Istennek legyen hála!
Soli Deo Gloria!

Fót – Kisalag Református Gyülekezet
Cím: 2151 Fót, Eőri Barna u. 33.
Tel:06 30 638 4991
Mezei Tibor Imre lelkipásztor

mezei.tjjt@gmail.com
E-mail: fot-kisalag@reformatus.hu
Web: http://fot-kisalag.reformatus.hu/

Forrás: Fót – Kisalag Református Gyülekezet honlapja