Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Minden egyén, gyermek, család életében lehetnek olyan átmeneti időszakok, amikor nem képes egyedül szembe nézni, megbirkózni gondjaival, problémáival. (A szolgálatunkkal önkéntes megkeresés vagy jelzőrendszeri jelzés alapján lehet kapcsolatba kerülni. ) Így ha megtiszteli a Szolgálatunkat bizalmával és felkeres minket ügyfélfogadási időben, akkor szakember segítségével közösen végiggondolhatja, hogy mi a valós probléma, és hogy hogyan lehet rá megoldást találni.

Az alábbi gondokkal, problémákkal fordulhat Szolgálatunkhoz bizalommal:

 • ügyintézésben való segítségnyújtás (családtámogatási ellátások, hivatalos levelek,
 • önkormányzati támogatások, részletfizetéséi kérelem, nyugdíjkérelem)
 • életviteli tanácsadás,
 • gyermeknevelési kérdésekben,
 • gyermek tanulási, magatartásbeli nehézségei okán.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

 • a gyermek/ek veszélyeztettségének megismerése, felismerése, kezelése
 • a jelzőrendszer megszervezése és működtetése
 • esetmegbeszélések szervezése a gyermekek, egyének családok érdekében szakemberek
 • bevonásával
 • családsegítés
 • szociális segítő tevékenység
 • prevenciós célú gyermekprogramok szervezése

Információs szolgáltatások

 • állás- és átképzési lehetőségekről a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint
 • albérleti lehetőségekről
 • a szociális ellátás módjáról, rendszeréről
 • ifjúsági ügyekben (iskolai közösségi szolgálat)
 • ügyintézés segítése (kérvények, beadványok)

A Család-és gyermekjóléti szolgálat által bíztosított tanácsadások: (előzetes időpont egyeztetés szükséges)

 • adósságkezelési tanácsadás
 • jogi tanácsadás (folyamatban)
 • mediációs (konfliktuskezelési) tanácsadás
 • egyéni, pár és családterápia
 • pszichológiai

SZOLGÁLTATÁSAINK TÉRÍTÉSMENTESEK!
Család és Gyermekjóléti szolgálat elérhetőségei
Elérhetőségeink:
Cím: 2151 Fót, Hargita u. 36.
06-27/360-417
06-27/360-625

Email:
fot.csaladsegito@gmail.com
Web:
http://www.foteszei.hu/

Forrás: Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény honlapja