Állásajánlatok

Állásajánlatok

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Iskolapszichológus
teljes állás
egyetemi végzettség
határozott időre
Betöltés kezdete: 2020.08.01.
Tanító
teljes állás
angol nyelvi műveltségi terület előnyt jelent
főiskolai végzettség
határozott időre
Betöltés kezdete: 2020.08.01.
Matematika szakos tanár
teljes állás
főiskolai végzettség
határozott időre
Betöltés kezdete: 2020.08.01.
Középiskolai informatika tanár
teljes állás
egyetemi végzettség
határozott időre
Betöltés kezdete: 2020.08.01.
Angoltanár
óraadó heti 6 órában

főiskolai/egyetemi végzettség

határozott időre

Betöltés kezdete: 2020.08.01.

 

További információk kérhetők az igazgato@okusuli.hu emailcímen vagy a +36 30 497 1319-es telefonszámon.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az adott tantárgy oktatása a szakmai előírások és az intézmény pedagógiai programja szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétele

  • Szakiránynak megfelelő végzettség,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló okirat másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézményvezető javaslata alapján a kinevezés jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén benyújtandó 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdés, a (2) bekezdés d) pontja, a (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti).