Állásajánlatok

Állásajánlatok

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Iskolapszichológus Tanító Matematika szakos tanár Középiskolai informatika tanár
teljes állás teljes állás
angol nyelvi műveltségi terület előnyt jelent
teljes állás teljes állás
egyetemi végzettség
határozott időre
főiskolai végzettség
határozott időre
főiskolai végzettség
határozott időre
egyetemi végzettség
határozott időre
Betöltés kezdete: 2020.08.01. Betöltés kezdete: 2020.08.01. Betöltés kezdete: 2020.08.01. Betöltés kezdete: 2020.08.01.

További információk kérhetők az igazgato@okusuli.hu emailcímen.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az adott tantárgy oktatása a szakmai előírások és az intézmény pedagógiai programja szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétele

  • Szakiránynak megfelelő végzettség,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló okirat másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézményvezető javaslata alapján a kinevezés jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén benyújtandó 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdés, a (2) bekezdés d) pontja, a (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti).